ممبر فیک تلگرام

ممبر فیک یا همان ممبر آفلاین ممبر آفلاین تلگرام همانطور که از نام آن پیداست به ممبرهای گفته می شوند که عمدتا غیر واقعی بوده و مانند اد اجباری افراد واقعی پشت این اکانت ها نخواهد بود در واقع عمدتاً اکانتها توسط نرم افزار های ساخته شده که آن ها را می توان عضو کانال ها کرد در واقع این نوع ممبر برای شما هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت نه در بازدید پست ها و نه به به مشتری تبدیل خواهد شد در نهایت این ممبرها مناسب بالا بردن عدد شما هستند به طوری که کمترین ریزش را خواهند داشت خواهند کمترین ریزش را خواهند داشت و به سبب قیمت پایین تر آن می توانید آنها را به کانال تان اضافه کنید.

500 ممبر آفلاین تلگرام
12 هزار تومان
 • ارسال سریع - ساعتی 1 کا
 • ریزش پایین
 • شروع سفارش بین 6 الی 12 ساعت
 • کیفیت بالا
 • بدون خطر بسته شدن چنل
 • پرداخت امن
1k ممبر آفلاین تلگرام
18 هزار تومان
 • ارسال سریع - ساعتی 1 کا
 • ریزش پایین
 • شروع سفارش بین 6 الی 12 ساعت
 • کیفیت بالا
 • بدون خطر بسته شدن چنل
 • پرداخت امن
2k ممبر آفلاین تلگرام
34 هزار تومان
 • ارسال سریع - ساعتی 1 کا
 • ریزش پایین
 • شروع سفارش بین 6 الی 12 ساعت
 • کیفیت بالا
 • بدون خطر بسته شدن چنل
 • پرداخت امن
3k ممبر آفلاین تلگرام
48 هزار تومان
 • ارسال سریع - ساعتی 1 کا
 • ریزش پایین
 • شروع سفارش بین 6 الی 12 ساعت
 • کیفیت بالا
 • بدون خطر بسته شدن چنل
 • پرداخت امن
5K ممبر آفلاین تلگرام
82 هزار تومان
 • ارسال سریع - ساعتی 1 کا
 • ریزش پایین
 • شروع سفارش بین 6 الی 12 ساعت
 • کیفیت بالا
 • بدون خطر بسته شدن چنل
 • پرداخت امن
7K ممبر آفلاین تلگرام
109 هزار تومان
 • ارسال سریع - ساعتی 1 کا
 • ریزش پایین
 • شروع سفارش بین 6 الی 12 ساعت
 • کیفیت بالا
 • بدون خطر بسته شدن چنل
 • پرداخت امن
10k ممبر آفلاین تلگرام
149 هزار تومان
 • ارسال سریع - ساعتی 1 کا
 • ریزش پایین
 • شروع سفارش بین 6 الی 12 ساعت
 • کیفیت بالا
 • بدون خطر بسته شدن چنل
 • پرداخت امن
15Kممبر آفلاین تلگرام
219 هزار تومان
 • ارسال سریع - ساعتی 1 کا
 • ریزش پایین
 • شروع سفارش بین 6 الی 12 ساعت
 • کیفیت بالا
 • بدون خطر بسته شدن چنل
 • پرداخت امن
20K ممبر آفلاین تلگرام
289 هزار تومان
 • ارسال سریع - ساعتی 1 کا
 • ریزش پایین
 • شروع سفارش بین 6 الی 12 ساعت
 • کیفیت بالا
 • بدون خطر بسته شدن چنل
 • پرداخت امن