ممبر فیک گروه تلگرام

برای گروه های تلگرامی نیز می توانید ممبر فیک گروه تهیه کنید این ممب ها با عکس و اسم طوری هستند که مشابه اکانت های واقعی هستند اما اینها در گروه شما تاثیر خاصی نخواهند گذاشت و این ممبرها برای گروه هایی مناسب است که تعداد بالایی از اعضا دارند و میخواهند صرفاً عدد اعضای آنها بالاتر برود و به سبب بالاتر رفتن عدد گروه و اعتبار آن نیز بالاتر خواهد رفت اما این ممبر ها هیچ پیغامی در گروه نخواهند گذاشت و تاثیری در روند گروه شما نخواهند داشت.